Web-tekniikat, 4 op avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    31.08.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    23.08.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Tietokoneen peruskäyttötaidot
Goal
    Tämän opintojakson käytyäsi osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa standardin mukaisen ja validin Web-sivuston kohderyhmä huomioiden.

Osaamiset
EU-ER EUR-ACE Tekninen soveltaminen käytäntöön
EA-KW Tieto ja ymmärrys

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät Web-sivuston kehittämisprosessin ja siinä käytettävät perustekniikat ja osaat julkaista web-sivuston julkiseen internetiin.
Contents
    - Web-sivuston määrittelyn ja suunnittelun perusteet ja dokumentointi (mm. Synopsis, rakennekaavio, layout-suunnitelma, testaus ym.).
- Web-sivuston kehittämisprosessi
- Web-sivuston kielen syntaksi (HTML5)
- sivun ulkoasun muotoilu tyyleillä (CSS)
- validointi ja saavutettavuus eri selaimet huomioiden
- julkaisu
Accomplishment
    Verkkototeutus, jossa itsenäisesti opiskellaan annettua materiaalia
Viikkoharjoitukset ja -testit
Harjoitustyö (itsenäinen soveltaminen)
Literature
    W3schools.com (html/css -osiot)
Opintojakson web-sivut (viikkoharjoitukset, ohjevideot ym.)
Optima tehtävien palautuksille
Further Information
    IT-instituutin opiskelijoille harjoitustyö on pakollinen, muille vapaaehtoinen (CampusOnline ja Avoin AMK )
Avoimen AMK:n ja CampusOnline:n opiskelijoilla on mahdollisuus myös hyväksytty/hylätty arvosanaan.
Other info
    Opintojaksolla käytetään myös englanninkielistä materiaalia.
Verkkototeutuksissa on mahdollista saada myös S-merkintä (suoritettu).