Logistiikan perusteet, 3 op (nonstop)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Yrityksen logistiset järjestelmät ja toiminnot
Aika
    02.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    12.11.2019 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Muodostaa alustava käsitys logistiikan peruskäsitteistä, yrityksen logistisesta prosessista, verkottumisesta sekä logistiikan merkityksestä yrityksen ja kansantalouden näkökulmasta.
Tavoitteet kerrotaan tarkemmin opintojakson Optimassa.
Sisältö
    Mitä on logistiikka
Logistiikan trendit
Logistiikan osa-alueet
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät
Hinta
    45,00
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu