Työoikeus, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    18.08.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Goal
    Opiskelija tuntee työ- ja virkasuhdetta säätelevän normijärjestelmän ja tietää, miten se ohjaa organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa. Hän tuntee osapuolten oikeudet ja velvollisuudet työ- ja virkasuhteessa. Hän osaa soveltaa normeja erilaisiin käytännön tilanteisiin ja osaa punnita eri ratkaisuvaihtoehtoja.
Contents
    Työ- ja virkasuhdetta sääntelevä normisto ja oikeuskäytäntö
Accomplishment
    Verkkototeutus, ongelmalähtöinen oppiminen, harjoitukset, kirjallisuuden avulla oppiminen
Literature
    Kairinen – Koskinen – Nieminen – Ullakonoja – Valkonen,Työoikeus, juridiikka, Juridiikkafokus
Koskinen- Ullakonoja 2005, Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, Edita, Paanetoja J 2014, Työoikeus tutuksi, Edita , Koskinen- Kulla 2013, Virkamiesoikeuden perusteet, Nelli-portaali, Suomen Laki, Bruun-von Koskull 2012, Työoikeuden perusteet, Janet-portaali, Suomen Laki
Price
    75 €

See the Timetable