Vuorohoidon oppimisympäristöt 5 op, Oulu

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 20.03.2020
Last enrolment date
    20.01.2020
Target group
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon koko henkilöstö ja esimiehet.
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön pedagogista osaamista erityisesti lapsen turvalliseen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen oppimisympäristöön liittyen. Koulutuksella lisätään myös vuorohoidon ammattilaisten verkostoitumista ja osaamisen jakamista. Koulutuksella pyritään myös tuottamaan uusia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytänteitä vuorohoitoyksiköissä, kunnissa sekä yksiköiden työntekijöiden välillä.
Contents
    Koulutuksessa tarkastellaan turvallisten fyysisten, sosiaalisten ja psyykkisten oppimisympäristöjen moninaisuutta vuorohoidossa. Koulutuksessa syvennytään varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen vuorohoidon oppimisympäristöt huomioiden
Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, verkko-oppimista ja työpaikalla toteuttavan pienimuotoisen kehittämistehtävän. Lähipäivät toteutetaan kolmella paikkakunnalla, niin että osallistujat osallistuvat lähipäivään itselleen sopivalla paikkakunnalla.
Accomplishment
    Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, verkko-oppimista ja työpaikalla toteuttavan pienimuotoisen kehittämistehtävän.

Lähiopetuspäivät Oulussa 22.1.2020 ja 10.3.2020

Lähipäivät toteutetaan kolmella paikkakunnalla, niin että osallistujat osallistuvat lähipaivään itselleen sopivalla paikkakunnalla.
Further Information
    Koulutus on osa Pedagoginen osaaminen vuorohoidossa -koulutushanketta.
Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Lisätietoja:
Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Ilmoittaudu koulutukseen 5.9.2019 Turun ja Jyväskylän ryhmiin ja Oulun ryhmään 16.12.2019 mennessä. Kuhunkin koulutusryhmään otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Material     vuorohoidon_oppimisymparistot_jamk_2019-20_2.pdf
Cancellation terms
    Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.