Vuorohoidon oppimisympäristöt 5 op, Oulu

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Vuorohoidon oppimisympäristöt - koulutus tarjoaa työkaluja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen vuorohoidossa. Vuorohoitoon tyypillisesti liittyvät erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus luovat työntekijöille osaamisvaatimuksia ja haasteita. Koulutuksessa kehitetään henkilöstön pedagogista osaamista ja asiantuntijuuden kehittymistä vuorohoidossa.
Aika
    13.01.2020 - 20.03.2020
Ilmoittautumiset
    20.01.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon koko henkilöstö ja esimiehet.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön pedagogista osaamista erityisesti lapsen turvalliseen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen oppimisympäristöön liittyen. Koulutuksella lisätään myös vuorohoidon ammattilaisten verkostoitumista ja osaamisen jakamista. Koulutuksella pyritään myös tuottamaan uusia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytänteitä vuorohoitoyksiköissä, kunnissa sekä yksiköiden työntekijöiden välillä.
Sisältö
    Koulutuksessa tarkastellaan turvallisten fyysisten, sosiaalisten ja psyykkisten oppimisympäristöjen moninaisuutta vuorohoidossa. Koulutuksessa syvennytään varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen vuorohoidon oppimisympäristöt huomioiden
Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, verkko-oppimista ja työpaikalla toteuttavan pienimuotoisen kehittämistehtävän. Lähipäivät toteutetaan kolmella paikkakunnalla, niin että osallistujat osallistuvat lähipäivään itselleen sopivalla paikkakunnalla.
Toteutus
    Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, verkko-oppimista ja työpaikalla toteuttavan pienimuotoisen kehittämistehtävän.

Lähiopetuspäivät Oulussa 22.1.2020 ja 10.3.2020

Lähipäivät toteutetaan kolmella paikkakunnalla, niin että osallistujat osallistuvat lähipaivään itselleen sopivalla paikkakunnalla.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPH:n määrittelemälle kohderyhmälle.

Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Koulutus on osa Pedagoginen osaaminen vuorohoidossa -koulutushanketta.
Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Lisätietoja:
Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 5.9.2019 Turun ja Jyväskylän ryhmiin ja Oulun ryhmään 16.12.2019 mennessä. Kuhunkin koulutusryhmään otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Materiaali     vuorohoidon_oppimisymparistot_jamk_2019-20_2.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.