Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, 3 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    28.10.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    06.10.2019
Location
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida voimavaralähtöisesti yksilöiden ja ryhmien ohjausta. Hän osaa käyttää ennaltaehkäisevän työn menetelmiä elämäntapaohjauksessa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyden edistämisen projektin yhdessä monialaisen tiimin kanssa.
Contents
    - Voimavaralähtöinen ohjaus ja muutosvaihe
- Ohjauksen työmenetelmät: puheeksi ottaminen, motivoiva keskustelu
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projektin suunnitelman laadinta, toteuttaminen sekä arviointi
Accomplishment
    MONIMUOTO-OPISKELU:
Verkko-opiskelu/webinaarit, luento/työpaja, pienryhmät, projekti ja sen esittely seminaarissa, itse- ja vertaisarviointi.
Literature
    Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T., & Mäkelä, J. 2011. Onnistuuko ohjaus. Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Helsinki: Edita.

Silfverberg, P. 2007. Ideasta projektiksi. Projektityön käsikirjaa. Helsinki. Edita
Further Information
    Minna Haapakoski ja Eija Kuisma (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso sisältää kaksi kontaktiopetuskertaa. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

See the Timetable