Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, 3 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.10.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    06.10.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida voimavaralähtöisesti yksilöiden ja ryhmien ohjausta. Hän osaa käyttää ennaltaehkäisevän työn menetelmiä elämäntapaohjauksessa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyden edistämisen projektin yhdessä monialaisen tiimin kanssa.
Sisältö
    - Voimavaralähtöinen ohjaus ja muutosvaihe
- Ohjauksen työmenetelmät: puheeksi ottaminen, motivoiva keskustelu
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projektin suunnitelman laadinta, toteuttaminen sekä arviointi
Toteutus
    MONIMUOTO-OPISKELU:
Verkko-opiskelu/webinaarit, luento/työpaja, pienryhmät, projekti ja sen esittely seminaarissa, itse- ja vertaisarviointi.
Kirjallisuus
    Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T., & Mäkelä, J. 2011. Onnistuuko ohjaus. Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Helsinki: Edita.

Silfverberg, P. 2007. Ideasta projektiksi. Projektityön käsikirjaa. Helsinki. Edita
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    Minna Haapakoski ja Eija Kuisma (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kaksi kontaktiopetuskertaa. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

Katso opintojakson aikataulu