Biotalouden johtaminen, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    05.09.2019
Location
    Verkko-opinnot
Prerequisites
    Biotalouden perusteet
Goal
    Opiskelija osaa toteuttaa biotaloustuotteen tai -palvelun tuotekehitysprojektin, jossa hän hyödyntää toimintaympäristöstä ja sen muutoksesta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia valitsemallaan biotalouden alalla. Opiskelija osaa käyttää asiakaslähtöisen tuotteistamisen ja palvelusuunnittelun työkaluja biotaloussektorilla. Opiskelija osaa ottaa huomioon laaja-alaisesti ekologisten, teknologisten, taloudellisten sekä kulttuurillisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset oman biotaloustuotteensa tai –palvelunsa kehittämisessä. Opiskelija osaa laskea biotaloustuotteen tai -palvelun kannattavuuden. Hän pystyy suunnittelemaan yrityksen rahoituksen.
Contents
    Projektitoiminnan johtaminen
Innovaatioprosessi
Ympäristöanalyysi
Palvelumuotoilun ja innovaatiotoiminnan työkalut
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen
Ansaintalogiikka, arvontuotto ja riskit
Aloittavan yrityksen kannattavuuslaskenta
Yrityksen rahoitus
Literature
    Opiskelumateriaali räätälöidään tuotekehitysprojektin mukaan prosessin edistyessä.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable