Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2 (ohjelmistotekn.), 34 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Place
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Target group
    Polkuopinnot 1 suorittaneille.
Contents
    Yrittäjyys, 3 op
Matematiikka 1, 5 op
Digitaalitekniikka, 3 op
Tietokannat, 5 op
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus, 5 op
Olio-ohjelmointi, 5 op
Käyttöliittymien ohjelmointi, 4 op
Työelämän englanti, 4 op

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.
Accomplishment
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).
Courses of this course chain
   
Työelämän englanti, 4 op (verkkototeutus) _TEKN POLKU