Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.01.2020 - 26.11.2020
Last enrolment date
    17.12.2019
Place
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Contents
    Koulutus muodostuu kuudesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta:
- Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
- Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
- Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus
- Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä
- Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus
- Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus
Further Information
    Merja Hoffrén (etunimi.sukunimi@jamk.fi)