Henkilöstöjohtamisen prosessit, 5 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.08.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Liiketalouden perusosaaminen
Goal
    Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, osa-alueet, työkalut ja niiden merkityksen organisaatioiden tuloksellisessa johtamisessa.Hän ymmärtää henkilöstösuunnittelun merkityksen, tuntee pakolliset henkilöstösuunnitelmat ja niiden juridista taustaa. Hän hallitsee nykyaikaiset rekrytointifoorumit, kuten sosiaalisen median ja rekrytointiprosessit ja –menetelmät. Hän osaa tehdä osaamispohjaisen tehtäväkuvauksen, luoda rekrytointi-ilmoituksen, käydä rekrytointihaastattelun. Hän osaa laatia perehdyttämisohjelman ja -lomakkeen. Hän ymmärtää henkilöteitojen käsittelyyn liittyvät perusteet. Hän tuntee henkilöstöasioihin liittyvän sisäisen viestinnän vaatimukset ja merkityksen. Hän ymmärtää tietojärjestelmien hyödyt henkilöstöjohtamisen työkaluna. Hän tietää henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Contents
    Henkilöstöhallinnon ja –johtamisen kokonaisjärjestelmä. Henkilöstösuunnittelu, ulkoinen ja sisäinen rekrytointi, sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa. Perehdyttäminen ja henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmät. Pakolliset henkilöstösuunnitelmat.
Hr-viestintä. Henkilöstötutkimuksen ja esimiesarvioinnin perusteet.
Accomplishment
    Luennot, yksilötehtävät, ryhmätyöskentely, ryhmätyöt ja -esitykset.
Literature
    Haapalainen, I. 2005. Jämäkkä esimies vaikeiden työsuhdetilanteiden ratkaisijana. Helsinki: Edita Publishing Oy.
TAI
Järvinen, P. 1999. Esimiestyö ongelmatilanteissa – konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. Porvoo: WSOY.
JA
Kalliomaa S. & Kettunen S. 2010. Luottamus esimiestyössä. Helsinki: WSOYpro.
Kauhanen J. 2010. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Helsinki: WSOYpro
www.finlex.fi -sivusto, pakollisiin henkilöstösuunnitelmiin liittyvää aineistoa
www.tietosuoja.fi -sivusto, pakollisiin henkilöstösuunnitelmiin liittyvää aineistoa
Muut teemakohtaiset verkkosivustot.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable