Budjetointi, 3 op (Verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Taloushallinto
Goal
    Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen organisaation toiminnan ohjauksessa. Opiskelija hallitsee budjetointitekniikat ja osaa rakentaa yrityksen tarpeisiin soveltuvan budjetointijärjestelmän. Opiskelija tuntee perinteisen budjetoinnin kritiikin.
Contents
    Budjettijärjestelmä, budjetin tehtävät, budjettikausi, budjettien laatiminen ja tarkkailu sekä budjetoinnin kehittämisvaihtoehdot.
Accomplishment
    Virtuaaliopiskelu
Literature
    Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. 2016. Laskentatoimi. Helsinki: Edita.
Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, J. & Pellinen, J. 2010 (tai uudempi painos), Talousohjaus ja kustannuslaskenta.
Price
    45 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Business Control -polun opintoihin. Financial Control -polun opiskelijat voivat valita opintojakson vapaavalintaisina ammattiopintoina.

See the Timetable