Varallisuus- ja kiinteistöoikeus, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 11.05.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Goal
    Opiskelijalla on kokonaiskuva erilaisista velvoitteista ja niihin liittyvistä vakuuksista. Opiskelija tietää velkasuhteen ja vakuusjärjestelyjen merkityksen sekä pystyy valitsemaan tilanteeseen sopivan velka- ja vakuusvaihtoehdon. Hän osaa laatia velka- ja vakuussitoumuksia sekä tehdä päätöksen luottomyyntitilanteessa. Opiskelija tuntee saatavien perinnän eri muodot ja käytännön. Hän tuntee kiinteistökaupan osapuolten aseman ja velvollisuudet. Opiskelija tuntee lainhuudatuksen ja kiinnityskirjaamisen oikeusvaikutukset.
Contents
    velkasuhde, panttaus, vakuudet, velan vanhentuminen, velan lakkaaminen, luotto-oikeus, vahingonkorvaus, kiinteistökauppa, lainhuudatus
Accomplishment
    Tietoa välittävät/aktivoivat luennot, ongelmalähtöinen oppiminen, harjoitukset, kirjallisuuden avulla oppiminen
tai vastaava verkkototeutus
Literature
    Saarnilehto-Hemmo-Kartio, Varallisuusoikeus, Juridiikkafokus.2012. Aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö
www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Nelli-portaali)
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable