Italia 1, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    15.01.2020 - 13.05.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Opiskelija aloittaa tutustumisen Italian kieleen ja kulttuuriin. Hän osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Hän pystyy käyttämään korrektia italian kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa italian kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Hän ymmärtää Suomen ja Italian välisiä kulttuurieroja.
Contents
    Esittely, tervehtiminen, kahvilassa toimiminen, kaupassa käyminen, asusteostoksilla, opit kertomaan itsestäsi, turistina Italiassa.
Accomplishment
    Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentelyä, kirjallinen / suullinen etätehtävä, itsenäistä työskentelyä opintojakson aikana.
Literature
    Oppikirja: Espresso 1 (Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Riikka Kaipainen)
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    -

See the Timetable