Kirjanpito 2, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    08.01.2020 - 14.05.2020
Last enrolment date
    01.01.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Kirjanpidon perusteet, liiketapahtumien tavanomaiset erilliskysymykset, yritysmuodot ja kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö
Goal
    Opiskelija ymmärtää kirjanpdon ja tilinpäätöksen erilaiset osa-alueet.Opiskelija osaa laatia itsenäisesti valmistusyrityksen kirjanpidon. Hän tuntee vastuunsa ja hallitsee vaativien rahoituksen, jaksottamisen, voitonjaon ja arvonlisäveron erityiskysymysten kirjaamisen sekä laatia asetetun tavoitteen mukaisen pk-yrityksen tilinpäätöksen.
Contents
    Opintojaksolla käsitellään erityiskysymyksiä mm. vaihto-omaisuuden arvostus- ja tuloutusperiaatteita, rahoituskirjauksia, yhteisöjen oman pääoman muutoskirjauksia sekä tilinpäätössuunnitteluun ja arvonlisäverotukseen liittyviä kirjauksia. Tilinpäätöskokonaisuus sekä kirjanpitolainsäädäntö käsitellään yksityiskohtaisesti.
Accomplishment
    Luennot ja harjoitukset. Virtuaaliopintojen osuus 1 op.
Literature
    Tomperi S. Kehittyvä kirjanpitotaito (myös harjoituskirja). Edita: Helsinki. 15. tai uudempi painos. KILAn yleisohjeet
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Financial polkujen opintoihin.

See the Timetable