Esimiehen vuorovaikutustaidot, 5 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 12.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Liiketalouden perusopinnot
Goal
    Opiskelija ymmärtää esimiehen vuorovaikutustaitojen olevan olennainen osa johtamisosaamista. Opiskelija tiedostaa esimiehen aseman organisaatiokulttuurin luojana ja hyvän vuorovaikutuksen edistäjänä. Opiskelija hahmottaa vuorovaikutustaitojen merkityksen esimiestyön kohtaamisten onnistumisessa ja muutoksen tukena. Opiskelija osaa analysoida esimiehen vuorovaikutustaitojen vaikutusta työhyvinvointiin, työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen. Opiskelija oppii tunnistamaan omia toimintatyylejään ja oman toimintansa vaikutusta muihin työyhteisön jäseniin sekä saa näkökulmia erilaisten ihmisten johtamiseen.
Contents
    Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyön arki. Erilaisuuksien johtaminen. Vuorovaikutustaidot muutoksen johtamisen tukena. Ryhmädynamiikka ja tiimien johtaminen. Esimiehenä ja vuorovaikuttajana kehittyminen.
Accomplishment
    Luennot
Ryhmätyöt ja -esitykset
Itsenäiset tehtävät
Literature
    Järvinen, P. 2012. Onnistu esimiehenä. Helsinki: Sanoma Pro. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Kuusela, S. 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot. Helsinki: Talentum. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso kuuluu pakollisena tulevaisuuden esimies kärkiopintoihin.