Verkkokauppa, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.01.2020 - 14.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    ICT-valmiudet
Goal
    Opintojakson jälkeen oskelija osaa perustaa verkkokauppan valmiin sovellusalustan avulla. Opiskelija saa yleiskäsityksen sähköisen liiketoiminnan ja asioinnin roolista yrityksen tai muun organisaation toiminnassa. Hän tuntee verkkoliiketoiminnan keskeiset osa-alueet ja pystyy hyödyntämään tietoverkkoja ja internetiä liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Opiskelija omaa käsityksen verkkoliiketoiminnan suunnittelusta, verkkokaupan perustamisesta, sen markkinoinnista ja kehittämisestä. Hän tuntee keskeisimmät verkkokauppatyypit sekä markkinoinnin, juridiikan, asiakkuudenhallinnan ja maksamisen toteutuksen verkkokaupassa.
Contents
    -Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen
-Verkkokaupan ulkoasu ja käytettävyys
-Verkkokaupan markkinointi ja asiakkuudenhallinta
-Maksaminen verkkokaupassa -Verkkokauppaan liittyvä juridiikka -Verkkokaupan tietojärjestelmä ja toteuttaminen
Accomplishment
    Luennot, pienryhmätyöskentely, omatoiminen opiskelu verkko-oppimisympäristössä, esitykset.
Literature
    Verkkokauppaopas. Tieke 2015. Viitattu 21.12.2016. http://www.tieke.fi/display/julkaisut/Verkkokauppaopas
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable