Kasvituotannon suunnittelu, 6 op (nonstop), CampusOnline

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 30.05.2020
Last enrolment date
    06.01.2020
Place
    Verkkototeutus, nonstop.
Prerequisites
    peltoviljelyn perusteet
Goal
    Opiskelija tuntee keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja tuntee sadonmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen laadullisesti ja määrällisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljan ja perunan sadon laadun määrityksiä ja arvioida sadon käyttökelpoisuutta. Opiskelija osaa laatia viljely- ja viljelykiertosuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmaa apuna käyttäen. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä rikkakasveja, kasvitauteja ja tuhoeläimiä. Opiskelija osaa suunnitella monipuolista viljelyä harjoittavan tilan tasapainoiset koneketjut niin, että työt saadaan suoritettua ajallaan ja kestävän viljelyn mukaisesti. Opiskelija tuntee työkoneiden käytön tehontarpeet ja energiankulutuksen.
Contents
    kasvien viljely, sadon laatukriteerit ja niiden määrittäminen, viljelysuunnitelma, viljelykierto, konetyö ja -ketjut.
Accomplishment
    * AMK-tutkinto: luennot, verkkoluennot, laboratorioharjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.
* Avoin AMK: verkko-opinnot
Literature
    Verkkoluennot, verkkomateriaali, kurssin työtilassa olevat ja ilmoitetut materiaalit.
Kurssilla käytettävä viljelysuunnitteluohjelmisto ei toimi mac-koneilla.
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Other info
    Kurssia toteutetaan kolmella tavalla, joista AMK tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille tarjolla ovat päivätoteutuksen (enemmän kontaktitunteja) ja monimuoto-opetuksen (vähemmän kontaktitunteja) toteutukset. Katso tarkemmat toteutusajat opinto-oppaasta.
Kokonaan verkossa tapahtuva opetus on tarkoitettu Avoimen AMK:n opiskelijoille.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable