Peltoviljelyn perusteet, 6 op nonstop, CampusOnline

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 30.05.2020
Last enrolment date
    06.01.2020
Place
    Verkkototeutus, nonstop.
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat rehuviljojen ja -nurmen tuotannosta:
- tuntee maalajien viljeltävyyden
- osaa laatia kalkitussuunnitelman
- osaa laatia viljojen ja nurmen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman
- tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden kasvintuotannossa
- tuntee viljojen kasvuasteet
- tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat
- noudattaa turvallisia viljelytyötapoja
- tuntee viljojen ja nurmien työkoneet, niiden toimintaperiaatteet ja säädöt
- osaa valita viljojen ja nurmen eri tuotantomuotoihin ja olosuhteisiin sopivat työkoneet
- tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
Lisäksi opiskelija tunnistaa eri viljelykasvilajeja sekä näiden siemeniä.
Contents
    rehuviljat – rehunurmet - maalajit - peltojen kastelu - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet – viljan- ja nurmien tuotannon koneet – viljelykasvien ja niiden siementen tunnistus
Accomplishment
    * AMK tutkinto: Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, havainto-opetus, etätehtävät, tentti.
* Avoin AMK: itsenäinen verkkotyöskentely, ei aikaan sidottuja tapaamisia.
Literature
    Peltokasvien tuotanto, Mervi Seppänen (toim), verkkoluennot, verkkomateriaali, kurssin työtilassa olevat materiaalit.
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Other info
    Kurssia toteutetaan kolmella tavalla, joista AMK tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille tarjolla ovat päivätoteutuksen (enemmän kontaktitunteja) ja monimuoto-opetuksen (vähemmän kontaktitunteja) toteutukset. Katso tarkemmat toteutusajat opinto-oppaasta.
Kokonaan verkossa tapahtuva opetus on tarkoitettu Avoimen AMK:n opiskelijoille.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable