Työhyvinvointia opiskelijan uralle, 5 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    04.05.2020 - 10.06.2020
Last enrolment date
    25.03.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Kokemus työyhteisön jäsenenä olemisesta työntekijänä tai harjoittelussa.
Goal
    Opiskelija tuntee työhyvinvointia ohjaavan lainsäädännön ja ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu. Opiskelija tietää hyvän ergonomian perusteet ja oman alansa kuormittavuustekijöitä. Opiskelijalla on tietoa ja keinoja ylläpitää omaa ja työyhteisön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan opiskeluaikana ja työelämässä. Opiskelija osaa johtaa omaa työhyvinvointiaan. Opiskelija tietää työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija ymmärtää opiskelusta työelämään siirtymisen vaatimukset.
Contents
    Työhyvinvoinnin eri osa-alueet ja lainsäädäntö. Työn fyysinen ja psyykkinen kuormitus ja työstä palautuminen. Hyvä ergonomia. Oman ja työyhteisön työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen. Työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Siirtyminen työelämään, työelämän vaatimukset ja rakenteet.
Accomplishment
    Itsenäinen opiskelu, webinaarit, oppimistehtävät
Literature
    Aura, O., Ahonen, G., Hussi, T. & Ilmarinen, J. 2014. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen
Suomessa 2014. Helsinki: Pohjola Vakuutus Oy ja Suomen Terveystalo. Elektroninen
julkaisu:
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Strategisen_hyvinvoinnin_johtaminen_Suomessa
_2014.pdf

Hakanen J. 2011. Työn imu. Työterveyslaitos.

Manka, M. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Talemtum pro.

Työterveyslaitos. 2018. Työhyvinvointi. https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/

Työlot. 2018. Työsuojelu.fi. http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot
Further Information
    Eeva Helminen ja Minna Seikkula (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!