Kuntoutusprosessi, 5 op (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.03.2020 - 18.05.2020
Last enrolment date
    01.03.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opintojakson jälkeen opiskelija tietää ja osaa arvioida erilaisten kuntoutujien kuntoutumisprosesseja. Ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen ja oman alansa asiantuntijaroolin asiakkaan kuntoutusprosessissa. Opiskelija osaa laatia kuntoutujalähtöisen ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaisen kuntoutussuunnitelman.
Contents
    Opintojakson sisältönä on eri ikäisten ja erilaista kuntoutusta tarvitsevien kuntoutujien kuntoutumisprosessit sekä kuntoutussuunnitelman rakenne, sisältö, toimeenpano ja seuranta.
Accomplishment
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta verkossa (webinaarit), johon opiskelijat valmistautuvat ennakkotehtävillä. Webinaareissa opintojakson aiheita käsitellään mm. ryhmäkeskustelujen ja -tehtävien avulla.

Webinaarien ajankohdat ovat seuraavat:
torstai 19.3. klo 16-18
torstai 16.4. klo 16-18
torstai 4.5. klo 16-18

Opintojaksolla on yksi oppimistehtävä, joka on parityö.
Literature
    Kuntoutuminen 2016. Duodecim

Lindh, Härkäpää & Kostamo-Pääkkö (toim.) Sosiaalinen kuntoutuksessa. 2018

Sukula Seija, Vainiemi Kirsi. (nd.) GAS-menetelmä. Käsikirja, versio 4. Kela.

Sukula Seija, Vainiemi Kirsi, Laukkala Tanja (toim.) 2015. GAS Menetelmästä sovellukseen. Kelan tutkimusosasto. Helsinki.

McPherson Kathryn, Gibson Barbara E.& LepleÌge Alain (edit.)2015.Rethinking rehabilitation:theory and practice. CRC Press.

Paltamaa ym. (toim.) 2011. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Kelan tutkimusosasto.

Siegert Richard J. & Levack William M. M. (edit.)2015. Rehabilitation goal setting: theory, practice, and evidence. CRC Press.
Further Information
    Minna Seikkula (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Other info
    Webbikamera ja headset tarvitaan.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable