Energialiiketoiminnan johtamisen polkuopinnot 1, 10 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    25.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35,40200 Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    AMK-tutkinto
Tavoite
    Opiskelija saa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet toimia asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostoituneissa organisaatioissa. Opiskelija osaa hyödyntää energialiiketoiminnan johtamiseen liittyvää uutta tietoa sekä omaa valmiuksia yrittäjyyslähtöiseen toimintaan ja laadukkaaseen oman ja organisaationsa osaamisen kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan alan nopeisiin muutoksiin, luomaan ja analysoimaan uusia toimintamalleja sekä kehittämään liiketoimintaa ja prosesseja kestävyyden eri näkökulmat huomioiden.
Toteutus
    Lähipäivät ovat ensimmäisen lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin. Yhdessä opintojaksossa (5 opintopistettä) on keskimäärin neljä lähipäivää. Lähipäivien keskusteluissa, ryhmätehtävissä ja case-harjoituksissa opitaan jaetun asiantuntijuuden kautta. Kokemuksia, näkökulmia sekä aiempaa ja kertyvää osaamista vaihdetaan ja jaetaan opiskeluryhmän sisällä ja ohjaajien kanssa osana kontaktiopetusta sekä harjoitustehtäviä.

Lähipäivät
Pe 6.9. klo 11 - 19
La 7.9. klo 8.30 - 15.30
Pe 25.10. klo 13 - 20
La 26.10. klo 8.30 -15.30

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
Hinta
    100 €
Lisätietoja
    Hannariina Honkanen, koulutusvastaava, etunimi.sukunimi@jamk.fi

avoinamk@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta, 5 op
Uudistuva johtajuus, 5 op

Katso opintojakson aikataulu