Seksuaaliterveyden edistäminen, 5 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    26.10.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    11.10.2020
Place
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    -
Goal
    Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden merkityksen elämänkulussa, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden osana ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Osaat perustella omaan seksuaalisuuteesi liittyviä asenteita, arvoja sekä rajoja ja sinulla on valmiudet ottaa kantaa seksuaalisuuteen liittyvistä ilmiöistä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Ymmärrät seksuaaliterveyden edistämisen merkityksen yksilöiden kohdalla.
Contents
    - Seksuaalisuuden ulottuvuudet
- Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet
- Seksuaalisuuteen liittyvät arvot, normit, tabut ja myytit
- Seksuaalikehitys
- Seksuaalisuus elämänkulussa
- Seksuaalisuuden moninaisuus
- Rakkaus, parisuhde ja perhesuunnittelu
- PLISSIT-malli
- Seksuaalinen häirintä, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja seksuaalirikoslainsäädäntö
Accomplishment
    Flipped-learning, toiminnalliset harjoitukset, luennot
Literature
    Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:
- Ryttyläinen, K. & Valkama, S. 2020. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita. Soveltuvin osin.
- Lajunen, K., Andell, M. & Ylenius-Lehtonen, M. 2019. Tunne- ja turvataitoja lapsille. THL. Soveltuvin osin.
- Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL. Soveltuvin osin.
- WHO, Euroopan aluetoimisto ja BZgA. 2010. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa: Suuntaviivat poliittisille päätäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. THL. Soveltuvin osin.
Further Information
    Riina Sahlman ja Heidi Pasonen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    - Kontaktiopetus 4.11.2020 klo 8.00- 11.15
- Kontaktiopetus 11.11.2020 klo 8.00-11.15
- Kontaktiopetus 25.11.2020 klo 8.00-11.15
- Kontaktiopetus 9.12.2020 klo 8.00-11.15
(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)