Seksuaaliterveyden edistäminen, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    26.10.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    11.10.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden merkityksen elämänkulussa, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden osana ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Osaat perustella omaan seksuaalisuuteesi liittyviä asenteita, arvoja sekä rajoja ja sinulla on valmiudet ottaa kantaa seksuaalisuuteen liittyvistä ilmiöistä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Ymmärrät seksuaaliterveyden edistämisen merkityksen yksilöiden kohdalla.
Sisältö
    - Seksuaalisuuden ulottuvuudet
- Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet
- Seksuaalisuuteen liittyvät arvot, normit, tabut ja myytit
- Seksuaalikehitys
- Seksuaalisuus elämänkulussa
- Seksuaalisuuden moninaisuus
- Rakkaus, parisuhde ja perhesuunnittelu
- PLISSIT-malli
- Seksuaalinen häirintä, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja seksuaalirikoslainsäädäntö
Toteutus
    Flipped-learning, toiminnalliset harjoitukset, luennot
Kirjallisuus
    Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:
- Ryttyläinen, K. & Valkama, S. 2020. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita. Soveltuvin osin.
- Lajunen, K., Andell, M. & Ylenius-Lehtonen, M. 2019. Tunne- ja turvataitoja lapsille. THL. Soveltuvin osin.
- Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL. Soveltuvin osin.
- WHO, Euroopan aluetoimisto ja BZgA. 2010. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa: Suuntaviivat poliittisille päätäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. THL. Soveltuvin osin.
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Riina Sahlman ja Heidi Pasonen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    - Kontaktiopetus 4.11.2020 klo 8.00- 11.15
- Kontaktiopetus 11.11.2020 klo 8.00-11.15
- Kontaktiopetus 25.11.2020 klo 8.00-11.15
- Kontaktiopetus 9.12.2020 klo 8.00-11.15
(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)