Verotus ja tilinpäätössuunnittelu, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    03.09.2019 - 19.12.2019
Last enrolment date
    11.08.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Verotuksen perusteet, Tilinpäätöksen perusteet
Goal
    Opiskelija ymmärtää verotuksen tavoitteet. Opiskelija osaa tilinpäätösaineistosta laskea verotettavan tulon ja nettovarallisuuden sekä yritystulosta omistajille määräytyvän veron yritysmuodoittain. Opiskelija osaa laskea verotuksen näkökulmasta edullisimman voitonjaon yritykselle. Opiskelija tietää tilinpäätössuunnittelun mahdollisuudet ja keinot ja merkityksen verotuksessa.
Contents
    Keskeinen verolainsäädäntö, tuloverojärjestelmä, yritysmuodot ja omistajat verotuksessa, elinkeinotoiminnan verotus, tilinpäätössuunnittelu
Accomplishment
    Monimuototeutus: Etäopiskelu tapahtuu verkko-opiskelumateriaalin, videoiden sekä harjoitustehtävien avulla.
Kontaktitoteutus: aktivoivat luennot ja harjoitustehtävät, itsenäinen ja virtuaaliopiskelu.
Literature
    Tomperi, S., Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 29. painos tai uudempi, Sanoma Pro Oy Helsinki
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Financial Control polun opintoihin.

See the Timetable