Verotus ja tilinpäätössuunnittelu, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    03.09.2019 - 19.12.2019
Ilmoittautumiset
    11.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Verotuksen perusteet, Tilinpäätöksen perusteet
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää verotuksen tavoitteet. Opiskelija osaa tilinpäätösaineistosta laskea verotettavan tulon ja nettovarallisuuden sekä yritystulosta omistajille määräytyvän veron yritysmuodoittain. Opiskelija osaa laskea verotuksen näkökulmasta edullisimman voitonjaon yritykselle. Opiskelija tietää tilinpäätössuunnittelun mahdollisuudet ja keinot ja merkityksen verotuksessa.
Sisältö
    Keskeinen verolainsäädäntö, tuloverojärjestelmä, yritysmuodot ja omistajat verotuksessa, elinkeinotoiminnan verotus, tilinpäätössuunnittelu
Toteutus
    Monimuototeutus: Etäopiskelu tapahtuu verkko-opiskelumateriaalin, videoiden sekä harjoitustehtävien avulla.
Kontaktitoteutus: aktivoivat luennot ja harjoitustehtävät, itsenäinen ja virtuaaliopiskelu.
Kirjallisuus
    Tomperi, S., Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 29. painos tai uudempi, Sanoma Pro Oy Helsinki
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Financial Control polun opintoihin.

Katso opintojakson aikataulu