Anatomian ja fysiologian perusteet, 3 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 18.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.09.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan liittyviä asioita oman ammattialansa näkökulmasta sekä luo perustan ihmisen anatomian ja fysiologian jatko-opintoihin.
Sisältö
    Opintojakso sisältää solu- ja kudosopin, tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenne, veri-, verenkierto-, hengitys- ja ruuansulatusselimistön perusteet. Lisäksi sisältöön kuuluu elintoimintojen hermostollinen säätely sekä perustiedot aisteista.

Katso opintojakson aikataulu