Dream Up project

Attention! Online registration is closed.
Date
    25.09.2019 - 29.11.2019
Last enrolment date
    23.09.2019
Prerequisites
    YHTTE Työelämäosaaminen
YHTVI Viestintäosaaminen
YHTYO Yrittäjyysosaaminen
Goal
    1. Opiskelija osaa työskennellä työelämälähtöisessä tavoitteellisessa projektissa.
2. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan projektia toteutettaessa.
3. Opiskelija osaa jakaa osaamistaan ja hyödyntää muiden projektiryhmän jäsenten asiantuntijuutta.
4. Opiskelija kykenee vastuulliseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn.
5. Opiskelija osaa priorisoida toteutettavan projektin kannalta merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia.
6. Opiskelija osaa viestiä ja dokumentoida projektin vaiheista ja tuotoksista.
Contents
    DreamUp -projektikurssin aikana opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan osana monialaista tiimiä. Kurssin aikana valmistellaan seuraavan kevään DreamUp -tapahtuma ja osallistutaan sen järjestämiseen.

Kurssin aikana opiskelija saa kokonaiskuvan tapahtumajärjestämiseen liittyvistä asioista, joihin kuuluvat mm. projektisuunnitelman laadinta ja projektinhallinta, viestintä- ja markkinointi sekä sidosryhmätoiminta eli mm. turvallisuus- ja lupa-asiat sekä ensiapu.
Accomplishment
    kontakti- ja etäopiskelu
Kontaktitunnit 40h, itsenäinen- ja tiimityöskentely 95h, yht. 135h
Further Information
    Opintojakso käynnistyy Syyskuussa ja pitää sisällään muutamia yhteisiä projektityöskentelyyn liittyviä orientaatiotunteja 25.9. klo 13-16, 2.10.,klo 14-16, 9.10. klo 13-16. Muutoin projektiryhmä työskentelee valmentajan tuella sopien itse tapaamisaikataulut.
Further Information about the enrolment
    Suvi Salminen, suvi.salminen@jamk.fi

See the Timetable