Verkostojohtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot, 15 op (restonomi, YAMK)

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Target group
    Ilmoittautuminen vain syyslukukaudella 2019 opintopolku 1:n suorittaneille!
Prerequisites
    amk-tutkinto
Accomplishment
    Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopistojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopintojaksot ovat noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivä ja lauantai toteutuksina.
Price
    150 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Courses of this course chain
   
Tutkiva kehittäminen, 5 op (YAMK)
Talouden ohjaus, 5 op, (YAMK)
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development, 5 cr (Master`s level)

See the Timetable