KOHTI KEVÄTAURINKOA! IDEOITA ILOISIIN MUSIIKKIHETKIIN

Attention! Online registration is closed.
Date
    06.02.2020 - 06.02.2020
Last enrolment date
    27.01.2020
Place
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo, Piippukatu 2, luokka D307, Jyväskylä
Target group
    Teemapäivä on tarkoitettu varhaisiän musiikkikasvatuksen kentällä työskenteleville musiikkipedagogeille, varhaisiän musiikinopettajille, kanttoreille sekä päivähoitohenkilöstölle sekä esi- ja alkuopettajille.
Further Information about the enrolment
    Ilmoittautumiset sähköisesti 27.1.2020 mennessä osoitteessa www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Seminaarit-ja-asiantuntijapaivat/
Teemapäivän toteutuksen edellytyksenä on vähintään 15 osallistujaa.

Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
p. 0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi
Material     ideoita_musiikkihetkiin_06022020.pdf