Purchasing Management, 5cr (online course, Master's level) (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    30.08.2021 - 31.12.2021
Last enrolment date
    05.09.2021
Place
    Online studies
Prerequisites
    AMK-tutkinto
----------------------------------------------------------
Bachelor degree
Goal
    Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Hankinnan rooli organisaation kilpailukyvyn varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, tekemään, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.
----------------------------------------------------------
The role of purchasing in organizations is increasingly significant. Organizations concentrate in their core competences and activities. They purchase more and more materials, products and services. Value for the customers is created together with the suppliers. At the same purchasing management controls a huge portion of the total costs in one's business. The competitiveness of the organization can be improved through the professional purchasing management.

During the course you will learn to observe and understand the possibilities and challenges of the purchasing. You will learn to improve organization's business and operations through the professional purchasing initiatives. You will be able to act as a person responsible for purchasing in an organization – planning, implementing, analyzing and developing purchasing as a part of the business activities.
Contents
    Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategiaa tukien, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen.
----------------------------------------------------------
The main themes in the course will be purchasing management, purchasing process, analyzing and developing purchasing and a selected special topic in purchasing management.
Accomplishment
    Tämä toteutus on verkkototeutus ja muodostuu itsenäisestä opiskelusta. Opintojakso rakentuu viidestä aihealueesta. Jokaisen aihealueen opiskelu suoritetaan itsenäisesti opiskelemalla opintojaksolla osoitetun materiaalin avulla. Jokainen aihealue sisältää oppimistehtäviä.
----------------------------------------------------------
This course is a virtual course. Course consists five different subjects and every subject has own assignments. You will study all subjects independently through given materials.
Literature
    Opintojakson materiaalit ja kirjallisuus kerrotaan opintojaksolla.

Seuraavat kirjat tukevat myös kurssilla:
Arjan van Weele. 2018 or later. Purchasing & Supply Chain Management (e-book available).

Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta – Parempi bisnes (e-book available)

Kari Iloranta & Hanna Pajunen-Muhonen. 2012 or later. Hankintojen johtaminen
----------------------------------------------------------
Study material and course literature will be presented at the course itself.

Following books can be utilized:
Arjan van Weele. 2018 or later. Purchasing & Supply Chain Management (e-book available).

Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta – Parempi bisnes (e-book available)

Kari Iloranta & Hanna Pajunen-Muhonen. 2012 or later. Hankintojen johtaminen
Other info
    The course code is HBH22100-3002. Use the code to view the course schedule at lukkarit.peppi.jamk.fi. NOTE! Online courses may not have a schedule.