Mielenterveys- ja päihdetyö, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. Hän osaa nimetä hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä.
Tavoite
    Opiskelija
- osaa reflektoida omia arvojaan ja asenteitaan mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia kohtaan
- tietää päihdeilmiön ja -ongelmien sekä mielenterveyden monimuotoisuuden
- tietää päihde- mielenterveyspalvelut sekä niitä ohjaavan lainsäädännön
- harjaantuu puheeksiottamisen taidossa
- tuntee motivoivan keskustelun (MI) lähtökohdat ja periaatteet
Sisältö
    - Päihde- ja mielenterveyden häiriöt biopsykososiaalisena ilmiönä
- Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja keskeinen lainsäädäntö
- Päihde- ja mielenterveystyön menetelmät
- Motivointi ja motivoiva haastattelu
Kirjallisuus
    - Kuhanen C., Oittinen P. & Kanerva A., Seuri, T. & Shubert, C. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.

- Oksanen J. 2014. Motivointi työvälineenä. Jyväskylä: PS-kustannus.

- Eriksson, E. & Arnkil, T. 2012. Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. (Löytyy verkkojulkaisuna)

- Partanen A., Holmberg J., Inkinen, M., Kurki M., Salo-Chydenius 2015: Päihdehoitotyö. Helsinki: SanomaPro.
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Tanja Tervanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi