CampusOnline / Sosiaali- ja terveysala

Yksittäiset opintojaksot

Koulutus Ajankohta Ilmoittautuminen viim. Paikka
Johdanto palvelumuotoiluun, 1 op (nonstop) (CampusOnline)04.01. - 31.05.202130.04.2021Verkkototeutus
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Multicultural Work in Social and Healthcare Services, 5 cr (CampusOnline)15.03. - 21.05.202128.02.2021Online course
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, 5 op (Campus Online)22.03. - 14.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Työhön kuntoutuminen, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Työkykykuntoutuksen menetelmät, 5 op (Campus Online)15.03. - 21.05.202128.02.2021Verkkototeutus
Sexual Health Promotion and Human Rights, 5 cr (CampusOnline, Master's level)08.02. - 18.06.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytOnline course
Tutkiva kehittäminen, 5 op (Campus Online, YAMK)01.02. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä, 5 op (Campus Online)11.01. - 12.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Työkykykuntoutuksen palvelut, 5 op (Campus Online)11.01. - 13.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla, 5 op (Campus Online)11.01. - 12.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa, 5 op (Campus Online)11.01. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op (Campus Online)11.01. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op (Campus Online)11.01. - 12.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö, 5 op (Campus Online)11.01. - 31.03.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen, 5 op (Campus Online, YAMK)11.01. - 21.05.2021Online-ilmoittautuminen on päättynytVerkkototeutus

Palaa