Itsensä johtaminen, 4 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.09.2021 - 17.12.2021
Ilmoittautumiset
    22.08.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Itsensä johtaminen on koko elämänmittaisen kehittymisen perusta ja siitä on konkreettista hyötyä opinnoissa, työelämässä ja henkilökohtaisessa elämässä. Itsensä johtaminen on eri tutkimustenkin mukaan yksi tulevaisuuden työelämän tärkeimmistä osaamisista. Taitava itsensä johtaminen on myös esimiestyössä onnistumisen tae.

Opintojakson osaamiset
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät itsensä johtamisen teorioiden ja työkalujen merkityksen. Osaat asettaa opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämääsi liittyviä tavoitteita. Pääset alkuun ?itsetuntemuksessa ja? kykenet vahvistamaan itsetuntoa. Tunnistat fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin osa-alueet. Tunnistat ajankäyttöön liittyviä asioita, ?stressitekijöitä ja palautumistapoja. Ymmärrät henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuuksia.
Sisältö
    Tavoitteellisuus
Motivaatio
Itsetuntemus
Itsetunto
Itseluottamus
Henkilökohtaisen hyvinvoinnin osa-alueet (psyykkinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen, ammatillinen)
Ajankäytön hallinta
Stressinhallinta

Työkalut
Käytetään erilaisia analysointityökaluja itsensä johtamisen kehittämiseksi.

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi oppimisen portfolioon liityen.
Opettajan palaute oppimisen portfoliosta.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana oppimisen portfolion perusteella.
Toteutus
    Opintojaksolla opetus ja opiskelu etenee teemoittain verkko-opintoina: verkko-oppimisympäristö sekä Zoom-webinaarit/tallenteet

Käänteinen oppiminen toteutuu seuraavasti:
Alustuswebinaarit teemoihin ja oppimistehtäviin (vaihtoehtona webinaarin tallenne)
Itsenäinen opiskelu teemakohtaisin oppimistehtävin
Vertaiskeskustelut oppimistehtävien pohjalta webinaareissa tai vaihtoehtoisesti verkkokeskustelualueella
Oppimisen porftolio: teemakohtaisista oppimistehtävistä sekä niiden yhteenvedosta ja itsearvioinnista muodostuu oppimisen portfolio opintojakson lopussa (itsereflektio sekä muodostuva henkilökohtainen toiminta- ja kehityssuunnitelma)

Opintojakson aikana oppimista ohjataan vaihtoehtoisin tavoin:
Alustuswebinaarit teemoihin ja oppimistehtäviin (vaihtoehtona webinaaritallenteen hyödyntäminen)
Opiskelun ohjausta (sekä yksilöllinen että yhteinen) tarjolla verkko-oppimisympäristön keskustelualueella
Vertaiskeskustelun ja yhdessä oppimisen ohjaus webinaareissa tai verkkokeskustelualueella
Henkilökohtainen kirjallinen palaute portfoliosta (teemakohtaisten oppimistehtävien kokonaisuus)

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa portfoliossa osoitetun osaamisen perusteella. Portfolio rakentuu opintojakson aikana tehtävistä teemakohtaisista oppimistehtävistä sekä niiden yhteenvedosta ja itsearvioinnista.
Kirjallisuus
    Oppimateriaali:
Sydänmaanlakka, P. 2008. Älykäs itsensä johtaminen. Helsinki: Talentum.
Salmimies, R. & Ruutu, S. 2014. Itsensä johtaminen. Helsinki: Talentum Media.
Leppänen, M. & Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä: psykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum.
Perttula, J. & Syväjärvi, A. 2012. Johtamisen psykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Lisämateriaali:
Kohtakangas, Krista Kohtakangas. 2019. Välittävä johtajuus ja armollinen itsensä johtaminen konkurssin tai alasajon tehneiden yrittäjien kokemuksissa. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Opettajan verkko-oppimisympäristössä esittämä aineisto ja lähdemateriaalit (e-aineistot)
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on HL00BD01-3019. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.