3D-tulostus ja sen tulevaisuuden mahdollisuudet, 1 op (ilmoittautuminen vain Keuruun ja Petäjäveden lukiolaisille)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    3D-tulostus on maailmalla yksi nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista. Ole mukana kehittämässä tulevaisuutta! Tulet tarvitsemaan näitä taitoja, jatkat opintojasi sitten esimerkiksi tekniikan, logistiikan, peliteollisuuden tai hyvinvoinnin alalla. Kurssilla opit tulostamaan itse suunnittelemasi kappaleen. Kurssi antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.
Aika
    17.02.2020 - 21.02.2020
Ilmoittautumiset
    12.02.2020 mennessä
Paikka
    Keuruun ja Petäjäveden lukio, JAMK pääkampus Rajakatu 35
Kohderyhmä
    Keuruun ja Petäjäveden lukiolaiset, ennakkoilmoittautuminen lukiolla.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee mallintamiseen. Pystyy mallintamaan yksinkertaisia solid-malleja ja kokoonpanoja sekä tekemään työpiirustuksen 3D-mallista.
Sisältö
    3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta.
Toteutus
    Opetusmateriaali, harjoitukset, testit, työskentely tietokoneella
Opintojakso on osa konetekniikan insinöörikoulutusta JAMKissa.

Katso opintojakson aikataulu