Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena, 5 op (EduFutura)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    31.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    08.09.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Kohderyhmä
    VAIN Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Tavoite
    Tarkoitus
Tämän opintojakson aikana tutustut leikin havainnointimenetelmiin ja lasten oppimisvaikeuksiin. Ymmärrät miten liikunnallisen leikin kautta voit tukea lapsen osallistumista leikkiin.

Tavoitteet
Tiedät leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa ja osaat käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisen ja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa, Tunnet lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä niiden yhteyden lapsen leikkivalmiuksiin, Ymmärrät liikunnallisen leikin mahdollisuudet tukea lapsen leikkiin osallistumista.

Opintojakson osaamiset
- Ohjausosaaminen
Sisältö
    Leikin määrittely, teoriat, kehitysvaiheet ja lajit, leikin ohjaaminen ja tukeminen sekä leikin merkitys. Leikin havainnointimenetelmät. Havaintomotoriikan, kognitiivisten, kielellisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla. Liikunnalliset leikit havaintomotoriikan, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen tukena
Toteutus
    Tällä opintojaksolla opiskelet leikkiin, lasten oppimisvaikeuksiin ja lapsen leikkiä tukeviin keinoihin liittyvää teoriaa kontaktiopetuksessa ja itsenäisesti. Teemme yhdessä lapsen leikkiä tukevia liikunnallisia harjoituksia. Teet itsenäisesti pienryhmätoteutuksena lapsen leikin havainnoinnin käytännön tilanteessa. Kirjallisena tehtävänä teet leikin havainnoinnista raportin. Loppuseminaarissa esittelet havainnointikokemuksesi muulle ryhmälle.

Luennot, käytännön harjoitukset, leikin havainnoinnin suunnittelu, toteutus ja kirjallinen raportointi ja seminaari. Osallistumista kontaktitunneille edellytetään.

Kontaktiopetus:
- 3.9.2020 klo 14-18
- 10.9.2020 klo 14-18
- 17.9.2020 klo 14-18
- 24.9.2020 klo 14-18
- 1.10.2020 klo 14-18
- 8.10.2020 klo 14-18

(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)
Hinta
    Maksuton Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Lisätietoja
    Maija Jylhä, Timo Hintikka ja Pirjo Hynynen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.