Opintokokonaisuudet

Koulutus Ajankohta Ilmoittautuminen viim. Paikka
Cloud Services Expert, 40 Cr13.02.2023 - 31.12.202431.12.2023Online studies

Yksittäiset opintojaksot

Koulutus Ajankohta Ilmoittautuminen viim. Paikka
Kyberturvallisuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 3 op nonstop -ilmoittautuminen01.03. - 31.12.202330.11.2023Kyberturvallisuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 3op -koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Moodle- ympäristössä.
Diabeteshoitotyön asiantuntijakoulutus (syventävät opinnot 15 op)09.11.2023 - 18.04.202412.10.2023Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, Jyväskylä.
Empatia- ja tunnetaitoja kestävästi draaman keinoin 3 op04.09. - 12.11.202314.09.2023Lähiopetuspäivät Jyväskylässä 29.9 ja 30.10.2023
Taiteillen kohti kestävää elämäntapaa -monitaiteellinen projektityöskentely 3 op25.09. - 10.12.202310.09.2023Lähiopetuspäivät Jyväskylässä 5.10 ja 10.11.2023
Jaettu ja pedagoginen johtaminen vuorohoidossa 3 op18.09. - 08.12.202304.09.2023Etätoteutus
Ergonominen avustaminen ja asiakkaan toimintakyvyn edistäminen -lyhytkoulutus 21.09. - 05.10.202321.08.2023Jamk, Dynamo, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Kodin ja koulun yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet 2 op, Lahti/Etä04.09. - 26.11.202320.08.2023Lahti, etäosallistuminen mahdollista
Oppimisen tuki 3 op21.08. - 10.11.202307.08.2023Etätoteutus
Seksuaaliterapeutti 30 op, Mikkelin kesäyliopisto05.06.2023 - 20.08.202414.05.2023Mikkelin kesäyliopisto
Diabeteshoitotyön asiantuntijakoulutus (perusteet 15 op)25.05. - 14.09.202327.04.2023Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, Jyväskylä.
Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja 30 op verkkokoulutus, Mikkelin kesäyliopisto11.05.2023 - 22.05.202424.04.2023Verkkokoulutus
Taidetoiminta kestävän elämäntavan edistäjänä 3 op03.04. - 12.05.202321.04.2023Etä- ja verkkototeutus
BBAT I -koulutus, Basic Body Awareness terapia21.05. - 26.05.202316.04.2023Jamk, Dynamo, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä.
Tanssin ja liikkeen keinot ekososiaalisen sivistyksen tavoittelussa 3 op21.04. - 19.05.202314.04.2023Lähiopetuspäivä Jyväskylässä 28.4 ja Kuopiossa 12.5.2023.
Digiope-erikoistumiskoulutus 30 op, Jyväskylä31.08.2023 - 17.05.202409.04.2023Jyväskylä, tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kansansairaudet hoitotyössä 5 op05.04. - 08.12.202327.03.2023Jamkin Lutakon kampus, Piippukatu 2, Jyväskylä
Oppimisen ja ohjaamisen virtuaaliympäristöt 3 op05.04. - 22.05.202322.03.2023Verkkototeutus.
Monialainen lapsen mielenterveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä työ 2 op03.04. - 04.06.202319.03.2023Etätoteutus
Rakentuva TUVA-verkosto 3 op, Tampere30.03. - 25.04.202319.03.2023Lähitapaaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tiloissa, os. Santalahdentie 10, Tampere. Lisäksi webinaarit verkossa.
Move! -mittausten soveltaminen tukea tarvitsevalle oppilaalle 1 op23.03. - 24.05.202317.03.2023Hybriditoteutus
Turvaverkko taidekasvatuksen keinoin 3 op, Jyväskylä24.03. - 19.05.202317.03.2023Suomalainen musiikkikampus, Jyväskylä
Tasa-arvo- ja seksuaalikasvatusosaamista varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 3 op29.03. - 18.05.202315.03.2023Verkko-oppimisympäristö
Kohti kestävää kehitystä ja vuorovaikutustaitoja musiikin keinoin 3 op06.03. - 31.05.202309.03.2023Lähiopetuspäivät Jyväskylässä 23.3 ja 27.4.2023
Kiusaamisväkivallan ehkäisy varhaiskasvatuksessa ja koulussa 4 op, ryhmä 213.02. - 21.05.202306.03.2023Etätoteutus
Opettajana vastuuroolissa – mitä on jaettu pedagoginen johtajuus? 4 op, verkkototeutus16.03. - 25.05.202302.03.2023
Itseohjautuvan oppimisprosessin ohjaus digitaalisissa ympäristöissä 4 op15.03. - 09.05.202301.03.2023Verkkototeutus.
Itseohjautuvan oppimisprosessin suunnittelu ja oppimismuotoilu 5 op14.03. - 10.05.202301.03.2023Verkkototeutus.
Tasa-arvo- ja seksuaalikasvatusosaamista alakouluun 3op, Etätoteutus15.03. - 10.05.202301.03.2023Verkko-oppimisympäristö
Opettajaksi Suomeen OSU | uraohjaus13.10.2022 - 22.03.202328.02.2023Jyväskylä
RAI – kouluttajakoulutus 5 op13.03. - 13.06.202328.02.2023Etätoteutus
Reumahoitaja 30 op -täydennyskoulutus22.03.2023 - 31.01.202528.02.2023Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä sairaala Novan tiloissa.
Valmentava pedagogiikka oppivelvollisuuskoulutuksessa 3 op, verkkototeutus14.03. - 20.04.202324.02.2023verkkototeutus
Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka 3 op13.03. - 26.05.202323.02.2023Etätoteutus
Hyvinvointitaidot jaksamisen, mielen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena 2 op - TÄYNNÄ! Uusi toteutus syksyllä 202307.03. - 15.05.202322.02.2023Verkkototeutus
WHODAS 2.0 -arviointimenetelmä07.03.202319.02.2023Koulutus toteutetaan kokonaan Zoom-etäyhteyden välityksellä.
Työnohjaaja 60 op -koulutus20.03.2023 - 30.03.202517.02.2023
Turvalliset oppimisympäristöt ja osallisuus 3 op01.02. - 07.04.202313.02.2023Etätoteutus
Kohtaamisen ja ryhmässä toimimisen taidot tanssin ja liikkeen keinoin 3 op, Kuopio10.02. - 30.03.202310.02.2023Savonian ammattikorkeakoulu, Kuopio.
Pitoa ja luistoa aikuisten opinpoluille 3 op15.02. - 25.04.202310.02.2023Koulutus koostuu neljästä webinaarista sekä oman työn kehittämiseen liittyvästä välityöskentelystä.
Rahapeliongelman kohtaamisen perusteet 2 op01.02. - 30.04.202310.02.2023Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-oppimisympäristössä opiskelijan omaan tahtiin.
Lapsen mielenterveyden perusta 4 op, ryhmä 325.01. - 14.04.202308.02.2023Etätoteutus
Johtamispysäkit, verkkototeutus14.02. - 15.05.2023Online-ilmoittautuminen on päättynyt
Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, lisäkoulutus 45 op, Jyväskylä, Koulutukseen mahtuu vielä hakijoita26.01.2023 - 29.03.2024Online-ilmoittautuminen on päättynytJyväskylä
Kiusaamisväkivallan ehkäisy varhaiskasvatuksessa ja koulussa 4 op, ryhmä 109.01. - 02.04.2023Online-ilmoittautuminen on päättynytEtätoteutus
Seksuaalineuvoja 30 op, Mikkelin kesäyliopisto06.02.2023 - 14.02.2024Mikkelin kesäyliopisto
Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen (vain ennakkoilmoittautuneille)16.01. - 08.06.2023Online-ilmoittautuminen on päättynytKoulutuksen tietopuolinen osuus toteutetaan etäyhteyden välityksellä Zoom-ympäristössä. Tietopuolinen koulutus kestää 40 päivää ja työssäoppiminen 60 päivää. Koulutus toteutetaan ajalla 16.1. - 8.6.2023.
Työelämän digiosaamista korkeakoulutetuille maahanmuuttajille (vain koulutukseen valituille)16.01. - 08.06.2023Online-ilmoittautuminen on päättynytKoulutuksen tieto-osuus toteutetaan etänä Zoom-ympäristössä. Tieto-osuus kestää 40 päivää ja työssäoppiminen 60 päivää. Koulutus on ajalla 16.1 - 8.6.2023.
Projektijohtamisen asiantuntija (vain ennakkoilmoittautuneille)31.10.2022 - 21.03.2023Online-ilmoittautuminen on päättynytKoulutuksen tietopuolinen osuus toteutetaan etäyhteyden välityksellä. Opetus koostuu tietopuolisesta koulutuksesta ja koulutukseen sisältyvästä työssäoppimisesta.
Postgraduate Diploma in Nutrition and Food Safety, 20 ECTS 03.10.2022 - 31.05.2023Online-ilmoittautuminen on päättynyt
Toimintaterapeutti (AMK) –tutkinto työvoimakoulutuksena01.06.2022 - 30.06.2024

Palaa