Opetusrobottien hyödyntäminen koulutuksessa 4 op, verkkototeutus

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Haluatko pysyä ajan hermoilla ja saada uutta intoa työhösi? Kaipaatko uudenlaisia välineitä ja työtapoja opetukseen? Kehitä kanssamme omaa ja koko työyhteisösi osaamista opetusrobottien hyödyntämisessä!
Aika
    27.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    12.08.2020 mennessä
Paikka
    Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Sisältö
    - Robotit ja robotiikka opetuksessa –johdatus opetusrobottien käyttöön ja soveltamiseen
- Human Nao -opetusrobotit kielenopetuksen tukena
Toteutus
    Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä sekä ohjattua verkkotyöskentelyä
avoimessa verkko-oppimisympäristössä.

Avoin oppimisympäristö aukeaa opiskelijoiden käyttöön 27.8. ja sulkeutuu 18.12.2020 mennessä.

Kouluttajina toimivat:
Lehtorit Anu Mustonen ja Mikael Viitasaari Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sekä kouluttajat Päivi Haverinen ja Eija Makkonen Edukai Oy:stä.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.
Lisätietoja
    Milla-Maarit Salo, koulutussuunnittelija,
040 764 2587, milla-maarit.salo@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
täydennyskoulutus ja palvelutoiminta, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Eija Hirvi, koulutuskoordinaattori, 040 354 0571, eija.hirvi@jamk.fi
Materiaali     koulutusesite_opetusrobottien_hyodyntaminen_ammatillisessa_koulutuksessa__4_op.pdf
Peruutusehdot
    -

Ilmoittaudu koulutukseen