Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2 (mediatekn.), 34 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma: mediatekniikan suuntautuminen, 1. vuoden kevätlukukauden opinnot. Suositus: Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1 suoritettuina. Opinnot sisältävät säännöllistä, viikottaista kontaktiopiskelua lukujärjestyksen mukaisesti (viikko 9 ei opetusta).
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Vain polkuopinnot 1 suorittaneille.
Sisältö
    Käyttöliittymä ja käytettävyys, 4 op
Web-projekti 1, 4 op
Digitaalinen video ja audio, 4 op
Olio-ohjelmointi, 5 op
Tietokannat, 5 op
Matematiikka 1, 5 op
Yrittäjyys, 3 op
Työelämän englanti, 4 op

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.
Toteutus
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.
Hinta
    340 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Työelämän englanti, 4 op (verkkototeutus) _TEKN POLKU