Tietokannat, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    13.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija tuntee tietokantojen peruskäsitteet, ymmärtää tietokantajärjestelmän yleisen rakenteen ja toimintaperiaatteen, osaa lukea ja laatia tietokantojen kuvauksia, osaa luoda tietokannan, osaa käyttää tietokantaa (hakea tietoa tietokannasta) ja osaa SQL-kielen perusteet.

- Johdanto tietokantoihin
- Tietokannan suunnittelu käsiteanalyysin avulla
- Kyselyt ja SQL
- Tietokannan toteutus: taulut ja yhteydet
Sisältö
    Opintokokonaisuuden sisältö
Teema 1:
* Opintojakson esittely, arviointiperusteet
* Johdanto tietokantoihin
* Henkilökohtaisten tietokantojen luominen
* MySQL Workbench -ohjelmistoon tutustuminen
* Harjoitustietokantarakenteen luominen

Teema 2:
* SQL-perusteet osa 1 (Peruskyselyt)

Teema 3:
* Tietokantojen suunnittelu

Teema 4:
* SQL-perusteet osa 2 (Koostefunktiot, ehtolauseet, tiedon ryhmittely)

Teema 5:
* SQL-perusteet osa 3 (Liitos, yhdiste, alikyselyt)

Teema 6:
* SQL-perusteet osa 4 (Taulun luonti ja rakenne)

Teema 7:
* SQL-perusteet osa 5 (Tiedon muuttaminen kantaan)

Teema 8 (Valinnainen):
* Web-käyttöliittymän ja tietokantarajapinnan laatiminen (HTML+CSS+PHP)

Teema 9 (Valinnainen):
* SQL-extra (indeksit, REGEXP, useamman kentän avaintieto)

Teema 10 (Valinnainen):
* NoSQL (MongoDB)"
Toteutus
    Opintojakso on täysin virtuaalinen eli se ei sisällä kontaktiopetusta. Opintojaksolla on verkkopohjainen materiaali sekä harjoitustehtävät, joita opiskelija tekee itsenäisesti omaan tahtiin. Opintosisältöä tukevat kunkin teeman mukaiset videoluennot, joita seuraamalla opiskelija pääsee tekemään opettajan nauhoittamia teemaan liittyviä käytännön harjoituksia.


Opintokokonaisuus arvioidaan verkossa tehtävän tentin, harjoitustyön sekä vapaaehtoisten harjoitustehtävien kautta.
Kirjallisuus
    Verkko-opiskelumateriaali (lähinnä html/css ja pdf-muodossa)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Vaatimuksena tietokone, jossa on verkkoyhteys.