Sivuinstrumentti 1, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    30.11.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Vain Schildtin lukiolaisille
Tavoite
    Opiskelija ilmaisee itseään soittaen/laulaen luontevasti ja soittaa/laulaa harjoittelemaansa ohjelmistoa tyylinmukaisuuteen pyrkien. Opiskelija arvioi osaamistaan realistisesti ja hänellä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen sivuinstrumentissaan. Hän asettaa sivuinstrumenttinsa opiskelulle oman osaamisprofiilinsa kannalta relevantteja tavoitteita. Opiskelija oppii yhteistyössä opettajansa kanssa valitsemaan teknistä tasoaan vastaavaa, itselleen sopivaa ja kehittymisensä kannalta optimaalista ohjelmistoa ja osaa valita tarkoituksenmukaiset harjoittelumenetelmät.
Hän tiedostaa ergonomian ja kuulonhuollon tärkeyden.
Sisältö
    Tyylillisesti monipuolisen, opiskelijan osaamistasolle relevantin ohjelmiston harjoitteleminen ja esittäminen. Ohjelmiston tyylinmukainen tulkitseminen. Instrumentin tekniikan kehittäminen. Nuotinlukutaitojen harjoittaminen. Osallistuminen kontaktiopetukseen.