Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.03.2020 - 08.05.2020
Ilmoittautumiset
    23.02.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeita ja haasteita terveyteen ja elämäntapoihin liittyen. Opiskelija ymmärtää elämäntapojen merkityksen erityisesti ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta terveydelle sekä pystyy tunnistamaan ja arvioimaan niihin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa asettaa elämäntapojen edistämistä tukevia tavoitteita ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija soveltaa tietoa oman ammattialansa huomioiden käytännön elämän tilanteisiin ja oppii löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja elämäntapojen tukemiseksi.
Sisältö
    - kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- ravitsemus ja liikunta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät haasteet ja tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien ravitsemuksen ja liikunnan sekä niihin liittyvien elämäntapatekijöiden käsittely: esim. ajan hallinta, lepo, uni, stressi
- terveellisiä elämäntapoja tukevan ohjauksen suunnittelu, toteutus käytännössä, toteutuksen arviointi
Toteutus
    Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely verkossa, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen, työelämässä toimiminen.
Kirjallisuus
    Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2012. Ravitsemustiede. Duodecim. www.jamk.fi/nelli -portaalin kautta luettavissa

Fogelholm. M., Vuori,I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. Duodecim.

Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Lisätietoja opintojakson sisällöstä:
Maija Jylhä ja Maaret Rutanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi