Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa, 5 op, (Edufutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    22.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    • Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologian teorian perusteet
• Opiskelija tuntee lohkoketjuteknologiaan liittyvän keskeiset käsitteet ja ymmärtää mihin uutta lohkoketjuteknologiaa käyttää liiketalouden näkökulmasta
• Opiskelija osaa soveltavaa lohkoketjuteknologiaa liiketalouden sovellutuksiin
• Opiskelija ymmärtää lohkoketjuteknologian riippuvuuksia ja rajoituksia liiketalouden näkökulmasta
Sisältö
    Opintojakso jakautuu kahteen osioon: (1) teoria ja (2) liiketalous.
Teoriaosion sisältö:
• Mikä on lohkoketju?
• Lohkoketjun lupaus
• Lohkoketjun rakennuspalikat
• Koneellinen luottamus
• Konsensus
• Julkiset vs. yksityiset lohkoketjut
• Satoshi Nakamoto ja ajatus Bitcoinista
• Teorian harjoitustehtävät
• Teorian oppimistehtävät
Liiketalousosion sisältö:
• Lohkoketjun liiketoimintamahdollisuudet
• Lohkoketju finanssisektorilla
• Hajautetut verkot ja tilikirjat
• Mitä lohkoketjuteknologia mahdollistaa tällä hetkellä ja mitä käytännön sovelluksia on jo olemassa?
• Mitä lohkoketjuteknologia mahdollistaa tulevaisuudessa?
• Älykkäät sopimukset
• Rahanpesun estäminen, terrorismin rahoittamisen estäminen, veronkierron estäminen
Toteutus
    - Luentovideot ja niiden harjoitustehtävät: 40 h
- Muu kirjallinen opintojaksomateriaali: 35 h
- Itsenäinen aiheeseen perehtyminen: 20 h
- Kirjallinen oppimistehtävä: 40 h
Hinta
    maksuton
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Arviointi EQF6-taso