Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    23.01.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija
- tietää kansallisten ja kansainvälisten strategioiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä terveyserojen kaventamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta
- ymmärtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettisia lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä
- osaa keskustella terveyden edistämisen painopisteistä ja taustatekijöistä kansanterveyden ja terveyserojen kaventamisen näkökulmasta
- tunnistaa ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä muutostarpeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Sisältö
    - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen arvolähtökohdat ja viitekehys.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansainväliset (WHO, EU) ja kansalliset strategiat, suositukset ja ohjelmat.
- Terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
- Hyvinvointia ja terveyttä määrittelevät tekijät ja terveyden edistämisen painopistealueet: ravitsemus, fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset suhteet.
- Muutostarpeiden tunnistaminen ja prosessin ohjaaminen