Matematiikka 2, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    31.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä piirtää, muodostaa ja analysoida reaalifunktioita.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee funktion raja-arvon, derivaatan ja integraalin käsitteen ja osaa käyttää niitä sovelluksissa.

Tieto ja ymmärrys: Opiskelija tietää ja ymmärtää derivaatan ja integraalin merkityksen dynaamisten ilmiöiden mallintamisen keskeisinä työkaluina.

Oppimisen taidot: Opiskelija osaa arvioida kriittisesti saamiaan tuloksia käyttäen tarvittaessa apuna laskimia ja tietotekniikkaa. Opiskelija osaa jakaa omaa osaamistaan sekä soveltaa matemaattista osaamistaan muissa opinnoissaan.
Sisältö
    Funktioiden perusoperaatiot, raja-arvo ja jatkuvuus, derivaatta ja integraali ja näiden käsitteiden sovelluksia.
Toteutus
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa. Taulukkokirja
Hinta
   

75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    -