Hankinnan perusteet, 5 op (nonstop) avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opintojaksolla tutustumme hankintatoimen rooliin ja merkitykseen organisaatioissa ja verkostoissa.
Kurssilla käymme läpi hankintaprosessin päävaiheet, Portfolioanalyysi hankintojen kehittämisen työkaluna, pääpiirteet toimittajasuhteiden hallinnasta sekä palveluhankintojen, kaupan alan hankintojen ja julkisten hankintojen merkittävimmät erityispiirteet. Lisäksi hahmotamme, miten innovaatiot ja vastuullisuus ovat osa hankintojen maailmaa.
Tavoitteena on, että ymmärrät liiketoimintastrategian ja sen yhteyden hankintoihin sekä tunnistat hankinnan mahdollisuuksia ja haasteita liiketoiminnan kehittämisessä.
Aika
    01.03.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    25.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop
Kohderyhmä
    Haluatko kehittyä ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen selviä säästöjä? Tämän lisäksi lisäarvoa, menestystä ja kannattavuutta?

Hankinta-osaaminen on kaikkea tätä!
Sisältö
    Keskeisiä sisältöalueita ovat
– Hankintojen rooli liiketoiminnassa
– Hankintaprosessi
– Hankintojen analysointi, Portfolioanalyysi
– Toimittajasuhteiden hallinta
– Innovaatiot ja vastuullisuus
– Eri alojen hankinnat
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Suoritus perustuu oppimistehtäviin, jotka voi suorittaa maan tahtiin. Opintojaksolla ei ole läsnäoloa vaativia kontakteja.

Opintojakso on jaettu viiteen osioon, joissa on oppimistehtävät kuhunkin aihealueeseen liittyen. Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuun kokonaispistemäärään. Oppimistehtävät ovat monipuolisia ja tehtävät voi suorittaa omaan tahtiin. Kurssilla ei ole tenttiä, mutta osa tehtävistä on verkkoympäristössä olevia lomake/monivalintatehtäviä, joiden aikana voi hyödyntää oppimateriaalia.
Kirjallisuus
    Kurssikirja: Nieminen, Sanna. 2016. Hyvä hankinta – parempi bisnes. Talentum.
Hinta
   

75,00

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi