Kuljetusmuodot 1, 5 op (nonstop) (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    16.03.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    31.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Logistiikan perusteiden hallinta.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää kuljetusten merkityksen logistisen järjestelmän ja kansantalouden osana sekä tuntee tiekuljetusten toimintaympäristön ja keskeisimpien säädösten sisällöt.
Sisältö
    Kuljetusmuotojen yleiskatsaus
Tiekuljetukset:
o toimintaympäristö
o vastuut ja velvollisuudet
o tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset säädökset
o teknologinen hyödyntäminen.