Materiaalivalinta, 2 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    15.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    10.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija hallitsee materiaalitekniikan peruskäsitteet. Hän tuntee koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit, niiden tekniset ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet.
Tavoite
    Opiskelija hallisee materiaalinvalintaprosessin eri vaiheet.
Hän osaa valita materiaaleja huomioiden tuotteen käytön, ympäristön, valmistuksen sekä muut esim. lakiin perustuvat vaatimukset.
Sisältö
    1. Materiaalinvalinta osana tuotesuunnittelua: strategia, strategiaan vaikuttavat tekijät ja materiaalien karakterisointi.
2. Materiaalinvalintaprosessi: prosessin vaiheet, valintaan vaikuttavat tekijät ja tiedonhaku valinnan tukena.
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu. Palautettavia oppimistehtäviä, joiden aikataulu oppimisympäristössä.
Kirjallisuus
    Opiskelumateriaali:Oppimisympäristön materiaali
Tukimateriaali: Björk ym. Koneenosien suunnittelu, Sanoma pro, Helsinki 2014, 6., uudistettu painos.
Hinta
    maksuton
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!