English for Nursing - englantia hoitoalalle B1, 2 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Korkeakoulutasoisessa koulutuksessa harjoitellaan hoitotyön tilanteita englanniksi ja tehdään niihin liittyviä kuuntelutehtäviä sekä tuotetaan omaa puhetta.
Aika
    07.01.2020 - 18.06.2020
Ilmoittautumiset
    03.04.2020 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö, 40100 Jyväskylä
Tavoite
    Osallistuja rohkaistuu käyttämään englannin kieltä ja ilmaisee itseään kohteliaasti asiakastilanteissa sekä kehittää kuuntelutaitojaan hoitotyön tilanteista. Osallistuja tuntee alan sanastoa ja osaa kuvailla
hoitotoimenpiteitä sekä omaa toimintaansa potilaalle ymmärrettävällä yleiskielellä.
Sisältö
    Koulutus on 10 viikon pituinen kokonaisuus (54t) ja koostuu teoriaan perehtymisestä, kirjallisesti ja suullisesti tehtävistä harjoitustehtävistä, joista osallistuja saa opettajan palautetta sekä itsenäisestä opiskelusta. Käyttäjätunnus on voimassa 10 viikon ohjatun osuuden ajan ja 2 viikkoa koulutuksen päättymisestä itsenäistä kertaamista varten.
- Potilaan vastaanottaminen osastolle
- Oireista kysyminen, ongelman ja kivun kuvaileminen. Kipuhaastattelu.
- Osastolla: potilaan avustaminen päivittäistoiminnoissa
- Hoitotoimenpiteitä: mm. perusmittaukset, perusnäytteiden otto, katetrointi, nenämahaletkun laittaminen
- Puhelintilanteita
- Vuorovaikutustilanteita: kohteliaat ilmaisut, motivoiva haastattelu
- Leikkaukseen valmistautuminen
- Kotiuttaminen ja kotihoito-ohjeet
Toteutus
    Kurssi toteutetaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge), headsetin äänitystehtäviä varten ja perustaidot tietokoneen käytöstä.
Opinnoissa käytettävä kirjallisuus: Rekiaro Päivi, Englannin peruskielioppi, Gummerus Kustannus Oy
Hinta
    Osallistumismaksu on 235€ + alv 24%.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen kevään 2020 opintojen osalta viimeistään 3.4.2020 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/taydennyskoulutus
Koulutukseen ilmoittautumisella osallistuja
antaa luvan sähköpostiosoitteen ja nimitietojen luovutukseen käyttäjätunnuksen luomista ja lähettämistä varten verkko-oppimisympäristöön. Koulutuksen pääsee aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen on sitova.
Materiaali     hoitoalan_englanti_b1_esite_kevat2020.pdf