Korkeakouludiplomi, Kotikuntoutus kotihoidossa, 60 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Kotikuntoutus kotihoidossa -korkeakouludiplomin voit opiskella työn ohessa ja tehdä opiskelutehtävät mahdollisuuksien mukaan omaa työyhteisöä kehittäen. Opiskelu toteutetaan lähiopiskelupäivinä ryhmässä, itsenäisenä ja/tai ryhmissä tapahtuvana verkko-opiskeluna.

Koulutuskokonaisuus on valtakunnallinen ja siten avoin kaikille hakijoille. Koulutukseen haetaan sähköisesti täyttämällä ilmoittautumislomake ylläolevan painikkeen kautta (painike tulee näkyville 8.4.19 klo 9.00) sekä siihen liittyvät ennakkotehtävät (siis kaksi erillistä vaihetta; täytettyäsi ilmoittautumislomakkeen tulee vielä vastata ennakkotehtäviin hakuajan puitteissa). Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaan huomioiden ajoissa tehdyt ennakkotehtävät sekä ennakkotehtävien sisällöt.

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan viikolla 19.

Opiskelupaikkojen määrä on 28.
Aika
    01.08.2019 - 31.12.2020
Ilmoittautumiset
    26.04.2019 mennessä
Paikka
    Jyväskylä, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Kohderyhmä
    Kotikuntoutus kotihoidossa -korkeakouludiplomi on tarkoitettu ensisijaisesti lähihoitajille, jotka haluavat
- päivittää ja syventää kotihoidossa tarvittavia tulevaisuuden osaamisia
- vaihtaa nykyisestä työstä vanhuspalvelujen ja kotihoidon uusiin työtehtäviin
- parantaa työllistymismahdollisuuksiaan nykyisessä elämäntilanteessaan (työttömät, hoitovapaalla olevat, pitkään työelämästä poissaolleet jne.)
- jatkaa mahdollisesti opintojaan sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmiin

Korkeakouludiplomi on JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun kautta toteutettavaa korkeakouluopetusta.
Tavoite
    Opiskelija
- ymmärtää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntoutuksen nykyisen ja muuttumassa olevan palvelurakenteen
- tuntee sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät sekä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä
- hallitsee toimintakyvyn arvioinnin, asiakaslähtöisen tavoitteen asettamisen ja kuntoutusintervention periaatteet moniammatillisessa yhteistyössä (kuntoutusmisprosessin vaihteet ja siihen tarvittava tuki)
- hallitsee asiakastyön periaatteet ja tutustuu erilaisiin asiakastyön ohjauksen ja neuvonnan toimintatapoihin
- osaa hakea ja hyödyntää luotettavaa ja ajankohtaista tietoa
Sisältö
    Koulutus koostuu neljästä osaamisalueesta, jotka sisältävät opintoja sosiaali- ja terveysalan eri amk-tutkintojen perusopinnoista. Osaamisalueet ovat seuraavat:
- Työelämä- ja kehittämisosaaminen (11 op)
- Sosiaali- ja terveysalan asiakasosaaminen (29 op)
- Kuntoutuksen toimintaympäristö- ja ohjausosaaminen (15 op)
- Vapaavalintaiset opinnot (5 op)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Toteutus
    Kotikuntoutus kotihoidossa -korkeakouludiplomi toteutetaan monimuoto-opiskeluna kolmen lukukauden aikana. Opintojen kuormittavuus on 60 opintopistettä (vastaa laskennallisesti 1620 tuntia työtä) ja opiskelu edellyttää Jyväskylässä toteutettaviin lähiopiskelupäiviin osallistumista keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa. Monimuoto-opiskelussa tarvitaan myös hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja laitteita.
Hinta
    Koulutus on osallistujille maksutonta. Maksuttomuus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtionavustukseen Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Avustuksen käytön edellytyksenä on, että koulutuksella edistetään työllisyyttä sekä helpotetaan osaavan työvoiman ja olemassa olevien työpaikkojen kohtaamista. Tavoitteena on turvata kotihoitosektorin työvoiman saatavuutta ja osaamisen uusittamista.
Lisätietoja
    Aila Pikkarainen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    ENNAKKOTEHTÄVÄT
Hakuajan alkaessa avautuu myös linkki sähköisiin ennakkotehtäviin, jotka tekevät kaikki hakijat. Ennakkotehtävät tulee olla palautettuna hakuajan puitteissa. Linkki ennakkotehtäviin julkaistaan 8.4. täällä:
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/kotikuntoutus-kotihoidossa/

(Ennakkotehtävät tulevat nähtäville jo ennakkoon ylläolevan linkin taakse.)

Koulutus alkaa orientaatiopäivällä 7.6.2019 klo 10-16. Päivän aikana perehdytään yhdessä koulutuksen kokonaisuuteen, opintojaksojen ajoituksiin ja sisältöihin sekä erilaisiin opiskelukäytänteisiin.

Opintojen aikana järjestetään kuukausittain 1-2 kontaktipäivää (ilmoitetaan myöhemmin).
Peruutusehdot
    Opiskelijavalinnat ilmoitetaan s-postitse hakuajan päätyttyä. Mahdollisista opiskelupaikan peruutuksista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian (viimeistään 14 päivää ennen koulutuksen alkua) koulutussihteerille: merja.hoffren@jamk.fi.